Türkçe

Gencinen olsam vîrân edersin
Âyînen olsam hayrân edersin
Tîr-i nigehden dâğ-ı derûna
Baksan ne işler seyrân edersin
Sâkî kerâmet sende ya bende
Bahri habâba mihmân edersin
Nezzâre-i germ etdikçe ey çeşm
Âteşle âbı yek-sân edersin
Ey huşk zâhid dem urma meyden
Dest-i duâyı mercân edersin
Zâhid o meh-veş bir nûrdur kim
Büttür demezsin îmân edersin
Mâdâm uçarsın gözlerde ammâ
Rûyun perî-veş pinhân edersin

Farsça

نوجوان که اگر من edersin ویرانگر
مراسم اگر طرفداران من از
کوه من ردیف من nigehd از Deru به
باکسان چه کار می کند سیران می خواهد
معجزه آرام من یا شما
بهرو Hababa mihmân می کنید
فرم جوانه Nezzâr من در توسط O çeşm
آتشین ابو برادرزاده سان که از
O گندم پاک کن زاهدانه از تو تا مایر
الحاقی -من دعای زاهد
را کور می کنی این یک meh-ve nürü است که
شما نمی
گویید Büttür شما اعتقاد دارید که mâdâm پرواز به دور از چشم شما ammâ
Rûyun perî-fshe pinhân

Çevirmek istediğiniz metni girin: (5000 karakter kaldı)

Türkçe
Farsça

İçindekiler

Profesyonel çeviri:
Kullanım SözleşmesiSitene Ekle